Tunestillingens Venner


Foreningen

 Tunestillingen:

      Baggrunden

      
Lejrene

      
Artilleriet

      
Skyttegravene

      
Hulerne

      
Gallerierne

      
Andre anlæg

      Nedlæggelsen

      
Dette kan du se

     

      Interaktivt Kort

      Alm. kort

      Links


  

Tunestillingens Venner

 
Tunestillingen er en del af Københavns Befæstning.

 Stillingen er en feltstilling bygget på tværs af sjælland fra Mosede til Roskilde Fjord. Den blev bygget som
 følge af forsvarsforliget i 1909, hvor man endegyldigt erkendte, at den eksisterende befæstning fra
 1886-1894 omkring København ikke længere kunne yde byen beskyttelse mod bombardement fra land-
 siden. 
 At gøre hovedstaden bombardementsfri var hele formålet med landbefæstningen, men den teknologiske
 udvikling på artilleriområdet havde overhalet fæstningsbyggeriet allerede da det stod færdigt.
 
 
                         Tysk 42 cm belejringskanon

Det sønderskudte Fort Loncin

 Tunestillingen påbegyndtes i 1915 og byggede i høj grad på erfaringerne fra 1. verdenskrig. De bastante
 storbyfæstninger blev ødelagt af det moderne belejringsartilleri, og udviklingen på fronterne gik i retning af
 flere rækker skyttegrave bag store pigtrådsfelter og små betonstillinger til flankering af skyttegravene.
 Bag dette fjernkampbatterier i feltstillinger.
 
 Tunestillingen var et resultat af den nye teknologiske slags krig ingen havde forudset, og som endte med
 at koste 11 millioner dræbte på de europæiske slagmarker.
 
 I dag er kun enkelte anlæg synlige og Tunestillingens venner har en målsætning om, i samarbejde med
 kommuner og de enkelte lodsejere, at bevare mest muligt af anlægget samt at gøre resterne både synlige
 og tilgængelige.

 

Tunestillingens Venner 2014
Mail: kontakt@tunestillingens-venner.dk