Tunestillingens Venner


Foreningen

 Tunestillingen:

      Baggrunden

      
Lejrene

      
Artilleriet

      
Skyttegravene

      
Hulerne

      
Gallerierne

      
Andre anlæg

      Nedlæggelsen

      
Dette kan du se

     

      Interaktivt Kort

      Alm. kort

      Links


 
 


 Forskellige andre anlæg i stillingen

S
trandflanker

Strandflanker må ikke forveksles med skyttegravsflanker.
Strandflankerne skulle
bestryge pigtrådsspærringerne i strandkanten nedenfor Mosede batteri og det i forbindelse hermed opstillede skyts. 

  Tunestillingen. Tegning af Strandflanke
                         Strandflanke
Københavns Befæstning, Tunestillingen. Strandflanke
              Strandflanke 2009
Københavns Befæstning, Tunestillingen. Strandflanke
             Strandflanke 2011

Rekylgeværstillinger:

I erkendelse af de gode rekognoseringsmuligheder der er fra fly, opgiver man igen de faste stillinger i form
af huler og gallerier. I stedet projekteres maskingeværstillinger, hvor de støbte rum kun er til ly for mand-
skabet, der når angrebet sættes ind, besætter skjulte småstillinger i terrænet.
Der når aldrig at blive bygget nogen idet freden indtraf inden. Det viser dog, at udviklingen af kampen gik
langt hurtigere end byggeri og anlæg kunne følge med til.

 
Tegning af en af de aldrig opførte
           rekylgeværstillinger
 

  Skanser og værker, formentlig blot jordvolde spærret med pigtråd:

    Risø skanse
  Kildemose skanse
  Vindinge dobbeltskanse
  Karlslundeværk (bakke 32)
  Korporalsværket
  Kridthusværket (med Kridthus Vest galleri)
  Svanedamsværket
  Klintegårdsværket

  Beredskabsrum: 
Der projekteres 960 beredskabsrum, hvilket nedbringes til 640. I 1919 er der reelt bygget 160. Beredskabsrummene nummereres i starten, men får senere navne.
 
Eksempel: Dækningsrum 39 og 40 bliver til Firhøje Vest rum og Firhøje Øst rum 

    
Beredskabsrum for 16 mand (halvdeling)
 
 
Beredskabsrum for 16 mand (halvdeling)
 
 
Beredskabsrum for deling
 
 
Bredskabsrum for delingsfører
 
    Københavns Befæstning, Tunestillingen. Spor af Rolighed beredskabsrum
Synlige spor af Rolighed beredskabsrum
 

  Dækningsgrave:

    Veddelev Mølle Dækningsgrav
  Højskole Dækningsgrav
  Rolighed Dækningsgrav (ikke forveksles med Rolighed beredskabsrum)
  Roskildevej Dækningsgrav
 
   
       Tegning af dækningsgrave
 

Der var i takt med udviklingen også øgede krav om strøm. Flere steder var i skyttegravene indgravet rum til
Penta motorer og dynamoer.

    

Tunestillingens Venner 2014