Tunestillingens Venner


Foreningen

 Tunestillingen:

      Baggrunden

      
Lejrene

      
Artilleriet

      
Skyttegravene

      
Hulerne

      
Gallerierne

      
Andre anlæg

      Nedlæggelsen

      
Dette kan du se

     

      Interaktivt Kort

      Alm. kort

      Links
 

 

Tunestillingen.
    
 Tunestillingens Artilleri

December 1915 er rekognosceringen og planen for artilleriet i Tunestillingen klar.
Der skulle laves faste batterier til støtte for forsvaret, men artilleriet skulle primært løse opgaverne med mobilt feltskyts. Forsvaret ville have de indsatte divisioners feltartilleri, de mobile tungere pjecer fra Fæstningsartillerireserven, hvorunder den nyoprettede haubitsgruppe også hørte. Haubitsgruppen rådede over en del ældre 12 cm haubitser. Planen kom også til at omfatte artilleri til den sydligste del af Roskilde Fjord stillingen.

Lederen af rekognosceringen, kaptajn V.A. Wilkenschildt, havde i forbindelse med sin opgave efterlyst et direktiv for, hvorledes Tunestillingen skulle opfattes. Det kom 11. januar 1916. Tunestillingen skulle hindre fjendtlig fremtrængen fra syd til bombardements-afstand af København.
"Der skal derfor i Tunestillingen føres en alvorlig kamp, der vil kunne få en afgørende kamps karakter:"

Samtidig vidste man, at Tunestillingen kunne sættes ud af spillet med en vellykket landgang i Nordsjæl- land, i hvilket tilfælde skyts skulle føres tilbage fra stillingen til fæstningen. Og samtidig måtte man også bevare så meget skyts tilbage på fæstningen at den kunne forsvares.

Og således fik hverken Tunestillingen eller Fæstningen en rimelig artilleristyrke.   

 
  Chefen for Tunestillingens
Artilleri, Oberst H. P. Parkov
H.P. Parkov, Tunestillingens artillerichef

På grundlag af direktivet udarbejdedes at forslag, hvor der til Tunestillingen og Roskilde Fjord stillingen i alt skulle hente 104 pjecer fra fæstningen og tøjhusets magasiner. Herudover skulle der opsættes 29 nye projektører.
 
            90 cm. projektør Københavns Befæstning, projektør Københavns Befæstning, projektørvogn

Schouboe, der forelagde planen i generalstaben, konstaterede at kampen i Tunestillingen hovedsagelig skulle føres med felt-artilleri, og mente at der krævedes 124 pjecer, heraf de 76 fra de tre divisioners feltbatterier. I marts besluttede overkommandoen, at der blev tildelt stillingens faste batterier 95 pjecer fra Fæstningen og Tøjhuset. 

Artilleriet blev nu opstillet, ikke i majestætiske forter eller støbte stillinger, men skjult i terrænet og bag skråninger og bakker.  
    

  Tunestillingen. 12 cm. kanon
                    12 cm. kanon
  Tunestillingen. 15 cm. kanon
15 cm. kanon. Brede hjul til terræn
  Tunestillingen. 75 mm. feltkanon
       75 mm. feltkanon M. 1902
Tunestillingen. 75 mm. feltbatteri
               75 mm. batteri i felten
Tunestillingen. 15 cm. stålhaubits i feltaffutage
   15 cm. stålhaubits i feltaffutage


Batterier fra nord til syd:

  Gjækkjær batterierne 1, 2 og 3 (1 stk 75 mm hurtigskydende stålkanon i hver)
Veddelev Batteri (4 stk. 9 cm. stålkanon)
Ydingbatteri (1 stk 75 mm. hurtigskydende stålkanon )
Østre Maglemose batteri
Vestre Maglemose batteri
Mastehøj batteri (4 stk 15 cm kort jern kanon)
Maglehøj batteri (4 stk 15 cm kort jern kanon)
Provste batteri (4 stk 9 cm stålkanon)
Nordre Roskildevej batteri (4 stk 9 cm stålkanon)
Søndre Roskildevej batteri (4 stk 9 cm stålkanon)
Oxebjergbatteri (4 stk 12 cm. jernkanon)
Lillevangbatteri (4 stk 9 cm stålkanon)
Vestre Vindingebatteri (4 stk 15 cm kort jern kanon)
Østre Vindingebatteri (4 stk 12 cm. jernkanon)
Kvistbjergbatteri (4 stk 15 cm kort jern kanon)
Tidselbatteri (4 stk 9 cm stålkanon)
Nordre Tunebatteri (4 stk 9 cm stålkanon)
Søndre Tunebatteri  (4 stk 12 cm. jernkanon)
Firhøj batteri (4 stk 9 cm stålkanon)
Strandgård batteri (4 stk 9 cm stålkanon)
Nordre haubitzbatteri (3 stk 120mm. hurtigskydende haubitz)
Søndre haubitsbatteri (3 stk 120mm. hurtigskydende haubitz)
Karlslunde batteri  (4 stk 12 cm. jernkanon)
 
  Tunestillingen. Tewgning 12 og 15 cm. batteri
            12 og 15 cm. kanon batteri

 
Tunestillingen. tegning af standplads for 12 og 15 cm. batteri
Standplads for 12 og 15 cm kanon

I  oktober 1916 havde Arméartillerikommandoen udregnet det nødvendige antal soldater i Tune- og flankestillingen. I Tunestillingen  64 officerer, 207 underofficerer og 3189 menige og i flankestillingen 27 officerer, 43 underofficerer og 822 menige. Knap 4.500 mand til de faste artilleristillinger.
På dette tidspunkt har Forsvarsminister Munch stoppet alle udbygninger af fæstningsværker, muligt under efterretningsrapporter om at Tyskland byggede på en større stilling i Sønderjylland rettet mod Danmark. (Sikringsstilling Nord, der var et forsvarsanlæg mod angreb fra dansk område. Stillingen blev kun halvt udbygget og aldrig bemandet)


I begyndelsen af 1917 er Tunestillingen en militær realitet. Den kunne måles, vejes og sammenlignes. Bl.a. sammenlignede man den med fæstningen, og konstaterede at den havde 3 gange så meget feltartilleri, men kun halvt så meget svært artilleri pr. kilometer. Et faktum generalmajor Holm allerede havde påpeget i 1916 hvor han foreslog indkøb af 96 stk. svært skyts.

 

  

Tunestillingens Venner 2014