Tunestillingens Venner


Foreningen

 Tunestillingen:

      Baggrunden

      
Lejrene

      
Artilleriet

      
Skyttegravene

      
Hulerne

      
Gallerierne

      
Andre anlæg

      Nedlæggelsen

      
Dette kan du se

     

      Interaktivt Kort

      Alm. kort

      Links
 


   Flankeringshulerne

Der blev ialt bygget 29 enkelthuler, 3 enkelthuler med observationsstandplads og 7 dobbelthuler. Hver enkelt hule var forsynet med en 40 cm. gasprojektør og 2 rekylgeværer.
Hulerne var bygget med 12-15 cm jernbeton i væggen og 20-25 cm i loftet. Omkring hulerne var der lagt sten under 0,5-1 m jord for at sikre til tidlig detonation inden granater nåede ind under hulen.
 
  Tunestillingen, Skelhule
Skelhulen,  den eneste intakte dobbelt-hule. Tæt bevoksning mellem de to vinkler dobbelthulen danner.
Tunestillingen, Skelhule
                         Skelhule
 
Tunestillingen, enkelthule grundplan
     Enkelthule grundplan
    Tunestillingen, Vendals Hule
                      Vendals Hule
 

Formålet med hulerne  var at give flankerende ild på pigtrådsspærringerne, således at angribende fjendtligt infanteri blev beskudt fra siden medens de forcerede de foranliggende pigtrådsspærringer. Helt i ånd med erfaringer og de enorme enorme tab denne taktik havde forårsaget foran skyttegravene på Europas slagmarker.
Dobbelthulerne var forsynet med 4 rekylgeværer og 2 projektører og var vinklet, således at de havde to flankeringsopgaver.
Hulerne blev gradvist afløst af såkaldte gallerier, formentlig fordi det store hul til projektøren udgjorde for stor en risiko for hulen.

 
  Tunestillingen, Skelhule
                       Skelhule
 
Tunestillingen, Skelhule indgang

 
Tunestillingen, Skelhule, det aktive rum

 
    Tunestillingen, Vendals Hule
                      Vendals Hule
 
 
  Tunestillingen, Grusgrav Nord Hule
Grusgrav Nord Hule
Tunestillingen, Grusgrav Nord Hule skytsåbninger

 
Tunestillingen, Grusgrav Nord Hule, det aktive rum

 

Flankeringshuler
Der anlagdes 29 stk. enkelthuler med et øvre aktivt rum med plads til to rekylgevær og gasprojektør, samt et nedre passivt rum med udgang til løbegrav

 
 

Der var tre huler med observationsstandplads
Grusgrav syd hule
Højgård vest hule
Snoldelevvej hule

Dobbelthuler
Hvor pigtrådsspærringen dannede vinkler, byggedes ialt 7 dobbelthuler med
to aktive øvre rum med plads til 4 rekylgeværer og to projektører.
De 7 dobbelthuler ligger i Karlslunde (5) og Tune (2) afsnit

Roskildeafsnittets 7 huler nummereres F1 – F7 (i parantes) men fik senere
lokale navne

Enkelthuler, fra nord til syd:

Veddelev Mølle Hule  (F7)
Himmelev Hule (F6)
Provstekildehule (F5)
Lidt-Godt-Huse hule (F4)
LIllevang Hule (F3)
Vindinge Dampmølle Hule (F2)
Vindinge Vest hule (F1)
Vindinge Dobbelthule
Mindstrup Syd Hule
Herredsfoged Nord Dobbelthule
Grusgrav Nord Hule
Grusgrav Syd Hule
Højgård Vest Hule
Snoldelevvej Hule
Baldershøj Vest Hule
Baldershøj Øst Hule
Penstrupdal Vest Hule
Penstrupdal Syd Hule
Højlund Nord Hule
Højlund Øst Hule
Sortehule I
Højmarkshule
Skelhule (dobbelt)
Hastruphule
Vendalshule
Karlslunde Hule
Justitsråd Hule (opkaldt efter justitsråd Henrik Damkier; død 1908)
Bækhule
Himmelbjerg Øst Hule
Himmelbjerg Syd Hule
Klintehule
Strandhule (ekstraforstærket med 40 cm væg mod havet)
Kildehule
Korporalshule

  

Tunestillingens Venner 2014