Tunestillingens Venner


Foreningen

 Tunestillingen:

      Baggrunden

      
Lejrene

      
Artilleriet

      
Skyttegravene

      
Hulerne

      
Gallerierne

      
Andre anlæg

      Nedlæggelsen

      
Dette kan du se

     

      Interaktivt Kort

      Alm. kort

      Links
 

   Skyttegravene

Hæren forberedte med Tunestillingen en anden type kamp. Man havde naturligvis fulgt kampene på Vest-
fronten og indset, at infanterikampe nu i meget høj grad blev afgjort med bl.a. håndgranater, et våben der
i Danmark kun var til rådighed for artilleri og ingeniør-tropper. Man ville nu tredoble beholdningerne ved
anskaffelse af 100.000 stk. i England.


Det langsgående element i Tunestillingen var skyttegravene. Skyttegrave, der var bygget ved håndkraft
efter de bedste erfaringer verdenskrigen havde tilvejebragt.Forskudte forløb og traverser for at hindre
eksplosioner i at forplante sig i hele gravens længde. Samtidig var det heller ikke muligt for en angriber der
kom helt ned i graven at skyde på langs af denne. Smårum, skærmtage og forstærkede brystværn samt
afløb for den megen vand i bunden gjorde skyttegravene til nogle enorme anlægs-arbejder.
I 1916 omtaler Oberst Nyholm f.eks. et antal af 4200 stk. skyttegravsrum.

Som byggeriet tog fart og erfaringerne strømmede ind fra især vestfronten, blev skyttegravene bedre og
bedre. Ikke mindst dækningstykkelserne blev øget.


1915
  Tunestillingen, skyttegrav tegning 1915 Tunestillingen, skyttegrav tegning 1915 Tunestillingen, skyttegrav tegning 1915

1918
  Tunestillingen, skyttegrav tegning 1918 Tunestillingen, skyttegrav tegning 1918  

Til skyttegravene hørte dækningsrum/opholdsrum, kommandoposter m.m.
 
    Opholdsrum til
         8 mand
Tunestillingen, 8 mands opholdsrum tegning Tunestillingen, 8 mands opholdsrum tegning  

 
  Tunestillingen, pionerer i skyttegrav
Pionerer i Skyttegrav
Tunestillingen, skyttegrav
Pionerer og rekylgeværgruppe
i skyttegrav
 
 
  Tunestillingen, skyttegrav
Skyttegrav
Tunestillingen, skyttegrav Justitsraad Bakke
Skyttegrav Justitsraad Bakke
 

Foran skyttegravene var anlagt pigtrådsspærringer imellem 10 og 14 meters bredde. Der projekteres
med 148.000 pæle, 4.400.000 meter pigtråd og 1.950.000 kramper. NKT skal levere, og deres fabrik i
Middelfart sættes i døgndrift for at levere de bestilte 280 tons pigtråd.
 
  Tunestillingen, opsat pigtråd Tunestillingen, pigtråd
Forskellen på militær pigtråd og alm. fåretråd var afstanden mellem piggene.
Til militært brug skal der være under en hånds-bredde mellem piggene.
Dog var almindelig pigtråd bedre end
ingenting.

Skyttegravsflanker:

Der blev anlagt en del skyttegravsflanker. Det er jorddækkede trækonstruktioner med betonfront  i skytte-
gravens
forkant.  De består af et dækket passivt opholdsrum og plads til to rekylgeværer i den støbte front.
Der fandtes en åben projektørstandplads. Nogle af flankerne skulle kunne overtage mandskab, våben og
projektør fra ødelagte huler. I alt bygges 37 flanker, hvoraf de 8 var forberedt til reserve for huler.

Det megen gravearbejde, sammen med den monotone bevogtningstjeneste belastede enhederne voldsomt
og en bataljonschef,  J.O.Jensen, skrev i Marts 1917 til sin gamle chef general Tuxen:

" Min bataljon har nu i to måneder været afgivet til gravning i Tune Stillingen og vender tilbage til
  Kantonnement omkring Vordingborg den 1. april. Desværre tager denne tjeneste meget på en afdelings
  disciplin og det vil vare en rum tid, inden jeg atter får rigtig hold på bataljonen".

 

Tunestillingens Venner 2014