Tunestillingens Venner


Foreningen

 Tunestillingen:

      Baggrunden

      
Lejrene

      
Artilleriet

      
Skyttegravene

      
Hulerne

      
Gallerierne

      
Andre anlæg

      Nedlæggelsen

      
Dette kan du se

     

      Interaktivt Kort

      Alm. kort

      Links


    Tilstand og rester

Der er ikke bevaret meget af Tunestillingen. Hverken af de 23 kilometer skyttegrave og spærringer eller de mere end 5000 rum der var indlagt gravet eller støbt i forbindelse med den.  Stillingen bestod jo, modsat tidligere tiders forter og fæstninger, af spærringer og smårum.

Efter sløjfningen i 1923 blev alle anlæggene, inklusive huler, gallerier, pigtråd og gravværker, overgivet til lodsejerne for at mindske erstatningerne for flere års brug af deres jord. Man havde "kun" lånt arealerne så man var fri for en omkostningsfyldt ekspropriering og der var hjemsendt så meget mandskab at der ikke var resourcer til at rydde op.

Desværre var ikke mange interesseret i at bevare resterne af dette enorme anlægsarbejde. Forståeligt, for bønderne havde jo nu i årevis levet med byggeri, øvelser og indkvartering af militært personel.
Nogle huler er bevaret, heraf nogle på privat grund og desværre utilgængelige.

  Anlæg der stadig eksisterer:
       
 
Strandflanke 1
GPS 55562320 12272686
300 meter SW for Mosede Batteri sydlige ende i stransskellet
 
Strandflanke 2
GPS 55562845 12274167
Under gangbro til stranden fra Mosede Batteri sydlige ende.
 
Strandhule

 
GPS 55562328 12272404
200 meter SW for Strandflanke 1

På Strandgårdsvej 24 ligger resterne af Klintehule i kælderen til et lægehus, og kan ikke mere ses.
GPS 55562618 12259485

På modsat side af jernbanen ligger
"Søen", der i de militære tider hed Svanedammen. I tilknytning til denne lå Svanedams-værket
GPS 55562618 12259485

I Karlslunde/Karlsstrup Mose, et kommunalt ejet stykke jord kaldet "Rådhusgrunden" skulle Kildehule stadig kunne findes under et lag jord.

 
  GPS 55560550 12237501
Vewd sti kryds i Silkemad, Greve

Ved Karlslunde gamle Motorvejsrasteplads øst for motorvejen kan toppen af Korporalshule findes under et tykt lag krat. Navnet kommer af den tætte beliggenhed til Korporalskroen, der ligger på Karlslunde Landevej hvor stien ind til Korporalshulen begynder.
 
 
Korporalshule
GPS 55558468 12231609
Ved sti få hundrede meter SØ for Karlslunde Rasteplads i
Wilhelms Plantage / Karlslunde Mose, Greve.

Stisystemet leder videre til Justitsrådsgalleri III.  Stillingen findes i et læhegn, og i tilknytning her til, findes velbevarede spor af tilhørende skyttegrav. Man kommer til Justitsrådsgalleri gennem Nyskoven i Karlstrup.
 
 
Justitsråd Galleri III

 
GPS 55558468 12231609
I levende hegn nord for Bakkegårdsvej i Karlstrup

Vendals Hule findes fritliggende på en nordvendt skråning.
 
 
Vendals Hule
GPS 55564195 12202223
Syd for Hastrupvejen på mark

Skelhule er en dobbelthule kan skyde i to retninger. Fra Skelhule er der udsigt til Skelgalleri.
 
 
Skelhule

 
GPS 55571897 12206726
for enden af Grusvej nord for Hastrupvejen

Justitsrådhule er velbevaret, men ligger skjult i bevoksning.

ejendommen Penstrupdal ligger 2 huler. Penstrupdal Syd Hule samt en yderligere. Den ene er interessant fordi den ligger opad gården. En sådan placering undgik man ellers af erstatningsmæssige årsager.
Hulerne er velbevarede, men ikke tilgængelig på grund af den private beliggenhed.
Her findes også
to træbarakker der angiveligt skulle stamme fra Mosede Batteri. De skulle være flyttet hertil i forbindelse med amtets overtagelse af batteriarealet.
Heller ikke disse er tilgængelige.
 
     
       Barakker fra Mosede Batteri

   Penstrupdal og den ene af hulerne

Inde i Roskilde Kommune findes Grusgrav Nord Hule. Hulen er tilgængelig og ligger lige opad en offentlig vej. Nedgangen til hulen er rekonstrueret.
 
 


Grusgrav Nord Hule


 
GPS 55604892 12151192
Tokhøjvej, Roskilde 

Tunestillingens Venner 2014